Notícies

20 octubre 2017
El ple de l'Ajuntament de Ger, en sessió ordinària de data 16 d'octubre de 2017 va adoptar l'acord relatiu a l'aprovació inicial del "Pro