Servei municipal de l’aigua

Telèfon: 972 89 42 54

Adreça electrònica: aiguesdeger@gmail.com

Horari d’atenció al públic: de 9 hores a 14 hores.

Reglament del servei municipal d’abastament d’aigua potable de l’ajuntament

-TARIFES SERVEI MUNICIPAL DE L’AIGUA