OBERTURA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE GER

ecDes del dia 24 de juny fins el dia 11 de setembre de 2022

De 10’30 h. a  20:00 h.        Entrades a l’accés.

Abonaments (per a qui hi tingui dret) per internet

https://ajger.eadministracio.cat/info.7