PRESENTACIO DE FACTURES ESTAT ALARMA-COVID-19

NOTA ACLARATÒRIA ENTRADA FACTURES EFECTE COVID-19 (30/03/2020)

Extracte decret alcaldia núm. 2020-0040 de data 15 de març de 2020:

Ens trobem a tot el món en una situació epidemiològica i de crisi sanitària de gran rellevància i abast, davant la qual els governs competents adopten mesures de salut pública necessàries i d’impacte. S’aposta per una reducció molt important de les activitats, i per evitar les concentracions de persones per limitar els contagis en la mesura del possible.

 

La Generalitat de Catalunya ha adoptat mesures rellevants com les contingudes entre altres en les Resolucions SLT/720/2020 i 737/2020, de 13 de març, que temporalment prohibeixen activitats i decreten la clausura d’equipaments i establiments com centres educatius, centres de gent gran, equipaments culturals, espectacles, bars i restaurants, centres comercials, etc. També es va dictar per al personal i serveis de la Generalitat la Instrucció 3/2020, de 13 de març.

 

En l’àmbit de l’Ajuntament de Ger,  es van dictar els decrets d’alcaldia 37-2020 i 38-2020, de 12 i 13 de març de 2020, d’adopció de mesures contra el Coronavirus.

(…)”

El decret núm 2020-040 de data 15/03/2020 especifica les condicions en què han de treballar el personal de l’Ajuntament de Ger.

Vist que l’edifici de l’Ajuntament romandrà tancat per les raons exposades, el personal realitzarà teletreball des del seu domicili.

 

Per tant es fa saber que el nostre departament de comptabilitat no es podrà rebre ni comptabilitzar les factures en paper. Sol·licitem als nostre proveïdors que enviïn les factures en format electrònic mitjançant la plataforma e-Fact.

 

Si l’empresa té algun problema per enviar la factura en aquest format s’acceptarà que l’enviïn durant aquest període excepcional per pdf al correu genèric de l’Ajuntament ger@ajger.cat