ACTA DE CONSTITUCIÓ I BAREMACIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A COBRIR LES SUPLÈNCIES DE TÈCNIC/A EN EDUCACIÓ INFANTIL A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL EL DRAC BLANC DE GER, DE DATA 15/05/2019