Anunci d’informació pública, conforme l’Ajuntament ha rebut una ajuda econòmica, per import de 12.868,20 €, per a finançar les despeses derivades dels treballs de neteja i debilitacions de marges i carrerades, ocasionats pels desbordaments del temporal Glòria