Anunci d’informació pública conforme l’Ajuntament ha rebut una subvenció per import de 49.528,66 €, de l’Àrea d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local de la Diputació de Girona