Anunci d’informació pública conforme la Diputació de Girona col·labora en el funcionament del Consultori Municipal