L’Ajuntament de Ger ha rebut subvenció del Servei d’Esports de la Diputació de Girona, dins el Programa A de “Suport als municipis per la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport” i el Programa D “Neda a l’Escola”, anualitat 2020