L’Ajuntament de Ger ha rebut subvenció dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, Accès a les Noves Tecnologies i Actuacions en Camins Municipals, de la Diputació de Girona, anualitat 2019. Amb la següent distribució: Despeses en inversions 36.423,46€ , Cooperació Cultural 7.083,30€ , Noves Tecnologies 706,66€ , Despeses corrents 3.715,24€ i Actuacions en camins 1.600€