L’Ajuntament de Ger ha rebut subvenció dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, Accès a les Noves Tecnologies i Actuacions en Camins Municipals, de la Diputació de Girona, anualitat 2019. Amb la següent distribució: Despeses en inversions 36.423,46€ (dels quals 15.131,25€ pel Condicionament de l’església de Sant Climent de Gréixer, 10.000€ per al Condicionament de la Sala de Lectura i 11.292,21€ per a la Substitució dels tancament de les oficines muncipals) , Cooperació Cultural 7.083,30€ , Noves Tecnologies 706,66€ , Despeses corrents 3.715,24€ i Actuacions en camins 1.600€