L’Ajuntament de Ger ha rebut subvenció pluriennal de la Diputació de Girona per al finançament de les obres de canalització del Torrent de les Valls en el seu pas pel carrer del Reg, per un import de 100.000€, repartits en 50.000€ per a cadascuna de les anualitats 2019 i 2020.