L’Ajuntament de Ger ha rebut una subvenció de 3.338,18€ per a les despeses del servei de socorrisme de la piscina municipal, dins el programa del finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15), per a l’any 2022. Girona. Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut).