L’Ajuntament ha rebut subvenció per al finançament del projecte de millora de la gestió de l’arxiu municipal de Ger, dins la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva per al foment de projectes de millora de la gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines 2020, de la Diputació de Girona.