L’Ajuntament ha rebut una subvenció de l’Àrea de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona, per import de 72.000,00€, per a dur a terme les obres de Rehabilitació de l’Antiga Rectoria per destinar-la a seu social i nova plaça