OBERTURA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE GER

Dates d’obertura i horaris de la piscina municipal de Ger:

Del 24 de juny fins el diumenge 11 de setembre.

Des de les 10’30 h fins a les 20.00 h cada dia de la setmana.

Entrades al mateix accés.

Abonaments (en cas de tenir-hi dret) https://ajger.eadministracio.cat/info.7